Europa’s grootste zeehaven voor diepgevroren vis


De haven van IJmuiden dankt haar oorsprong aan de visserij en aan haar gunstige ligging aan de monding van het Noordzeekanaal. Eind jaren 1800 besloot de overheid tot de aanleg van een aparte Vissershaven in IJmuiden. In 1896 werd deze haven in gebruik genomen door vissers en ontstond er een bloeiende vishandel.

De aanleg van een spoorwegstation in 1899 zorgde er vervolgens voor dat de vis per trein kon worden vervoerd naar onder andere Amsterdam en Duitsland. Anno nu speelt de IJmuidense haven nog steeds een centrale rol in de vishandel van West-Europa. Met name de unieke positie van de open zeehaven, aan de zee en dicht bij Schiphol (Amsterdam Airport), is daarop van grote invloed. Maar ook op mondiaal niveau heeft IJmuiden een belangrijke positie verworven, zeker als het gaat om het overladen, verwerken, importeren en exporteren van vrachtzendingen uit alle werelddelen.

Visveiling zorgt voor dynamiek en bloei


Samen met de aanvoerders, verwerkers, handels- en logistieke bedrijven zorgt Zeehaven IJmuiden NV voor veel dynamiek en bloei in de visserijsector. De Hollandse Visveiling IJmuiden B.V. is één van de werkmaatschappijen van Zeehaven IJmuiden N.V. In de visafslag aan de Halkade worden grote hoeveelheden platvis als schol, tong, tarbot, schar, griet en rondvis als kabeljauw en wijting vers aangevoerd, gesorteerd en klaargemaakt voor de verkoop. Door gebruik te maken van een internet veilsysteem worden vraag en aanbod effectief en snel bij elkaar gebracht en kunnen kopers op afstand even snel een bod uitbrengen als de lokale kopers in de mijnzaal.